Tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema


tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema akcijų pasirinkimo sandoriai ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

Spausdinti Prekių ženklai yra teritorinės apsaugos objektai, tai yra, saugomi toje teritorijoje, kurioje paprašyta jų apsaugos registracijos keliu. Todėl nusprendus siekti prekių ženklo apsaugos, būtina apgalvoti, kokių valstybių teritorijose bus vystomas verslas ir tose valstybėse siekti prekių ženklo apsaugos, nes teisės į prekių ženklus galioja tose valstybėse, kuriose jie yra įregistruoti.

Siekiant apsaugoti savo prekių ženklą kitose valstybėse galimi 3 keliai: 1.

tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema akcijų pasirinkimo sandoriai iki ipo

Regioninis Europos Sąjungoje — registruoti savo prekių ženklą kaip Europos Sąjungos prekių ženklą. Tokiu būdu įregistruotas prekių ženklas galios vieningai visoje Europos Sąjungoje EStai yra, visose 28 ES valstybėse narėse.

tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema pagrindinių opcionų prekyba

Toks ženklas registruojamas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje, vykdoma vieninga registracinė procedūra ir mokami vieningi mokesčiai, įregistruotas ženklas įsigalioja vieningai visoje ES ir tik, iškilus teisių gynimo poreikiui, ginčai dėl teisių pažeidimo sprendžiami valstybių nacionaliniuose teismuose, kurie vykdo Europos Sąjungos prekių ženklų teismų funkcijas. Norėdami įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą, galiojantį visoje Europos Sąjungos teritorijoje, turite laikytis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos nustatytų reikalavimų.

Tarptautinis — prekių ženklo registracijos procedūra vykdoma vieningai tarptautiniu lygiu Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniame biure. Tačiau ženklo apsauga įsigalioja kiekvienoje pasirinktoje valstybėje, kuri yra Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo narė dalyvė, atskirai tos valstybės nacionalinei pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybai patvirtinus tarptautinės registracijos galiojimą toje valstybėje.

tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema dvejetainis parinktis forex

Teisės į prekių ženklus taip pat ginamos pagal kiekvienos valstybės nacionalinius teisės aktus nacionaliniuose teismuose. Naudojantis tarptautiniu keliu galima išplėsti jau turimo ES ar nacionalinio  prekių ženklo registraciją į kitas pasaulio valstybes arba išplėsti tarptautinio ženklo galiojimą į ES siekiant jo apsaugos kaip ES prekių ženklo, arba išplėsti į atskiras ES valstybes nares siekiant tik tarptautinės registracijos įsigaliojimo atskirose pasirinktose ES valstybėse narėse pvz.

Kiekviena iš šių sistemų gali būti taikoma tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema, gali būti naudojama kaip viena kitą papildanti.

Norėdami tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema ženklą per tarptautinės registracijos procedūrą, turite laikytis Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos nustatytų reikalavimų. Nacionalinis — registruoti prekių ženklą atskirose atskirai kiekvienoje pasirinktoje pasaulio valstybėje.

Prekių ženklų paieška

Tokiu būdu įregistruoto prekių ženklo apsauga galios tik tų valstybių teritorijose, kuriose nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka ženklas bus įregistruotas. Nacionaliniu keliu prekių ženklus registruoja nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybos, todėl reikia žinoti kiekvienos pasirinktos valstybės teisės aktų reikalavimus, paduoti paraiškas ženklui registruoti tų valstybių oficialia valstybine kalba, teisės bus ginamas tos valstybės teismuose, kurių priimti sprendimai galios tik tos valstybės teritorijoje.

tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema dirbti iš rimtų namų nenumatant pinigų

Be to, siekiant prekių ženklo įteisinimo nacionaliniu keliu, reikia prisiminti, kad dėl nacionalinių teisės aktų reikalavimo ypatumų gali tekti pasitelkti atstovus — teisininkus, patentinius patikėtinius, kurie padėtų efektyviai realizuoti teises į prekių ženklus toje valstybėje.

Nacionalinis prekių ženklų įteisinimo kelias yra naudingas, jeigu siekiama ženklo teisinės apsaugos tik vienoje ar keliose valstybėse ir ypač siekiant įtvirtinti savo pirmumo teises į prekių ženklą pagrindinės savo veiklos valstybėje. Išsamią informaciją apie ženklo registracijai keliamus reikalavimus galima rasti atitinkamos valstybės pramoninės nuosavybės tarnybos interneto svetainėje.

tarptautinė prekių ženklų registravimo sistema ripple prekybos svetainėje

Atskirų valstybių patentų tarnybų sąrašą galima rasti čia.