Aukciono prekybos sistema, Vyno aukcionas – Vikipedija


Bendroji dalis 1. Šios taisyklės reglamentuoja akcijų paketų išskyrus Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų viešą pardavimą Biržoje pardavimo organizavimo ir vykdymo tvarką akcinėje bendrovėje Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje toliau — Birža.

Šiomis taisyklėmis yra sudaromos papildomos galimybės visiems fiziniams ir juridiniams aukciono prekybos sistema parduoti akcijų paketą Biržoje. Šių taisyklių teisinis pagrindas yra Biržos Prekybos taisyklių ir punktai.

  • Opcionai prekiaujantys zerodha
  • Prekybininkas bitkoinais yra saugus
  • Prekybos įkainis | Energijos išteklių birža | BALTPOOL
  • После этого он уже не отдавал себе отчета в окружающем, но перед самым концом произнес еще одну фразу, которая пережила столетия, гвоздем засев в головах тех, кому довелось ее услышать: Как славно смотреть на цветные тени на планетах Вечного Света.

Lt, arba ne mažiau kaip Lt skaičiuojant pagal nominalią vertę, jei bendra emisijos vertė mažesnė už 1 mln. Parduodant akcijas, kurioms netaikomos prekybos centrinėje rinkoje procedūros, akcijų paketu laikomas bet kuris akcijų kiekis.

  • Itm binarinėse opcijose
  • Dvejetainiai parinktys milijonierius
  • O3E Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo
  • Взгляни-ка вот на эти кромки -- видишь, как они округлены, какую приобрели мягкую форму.

Kitos šiose taisyklėse naudojamos sąvokos turi tokią pat reikšmę kaip ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatyme bei Biržos Prekybos taisyklėse.

Akcijų paketų pardavimas ir pirkimas Biržoje vyksta per Biržos narius. Biržos narys, tarpininkaujantis asmeniui aukciono prekybos sistema asmenims, ketinantiems parduoti akcijų paketą arba veikiantis savo sąskaita, yra vadinamas pardavėju toliau — pardavėjas. Biržos narys, tarpininkaujantis asmeniui ar asmenims, ketinantiems pirkti akcijų paketą arba veikiantis savo sąskaita, yra vadinamas pirkėju toliau — pirkėjas.

Šilumos aukcionai

Pardavėjas gali pateikti Biržai pavedimą parduoti akcijų paketą tik toms akcijoms, kurios įtrauktos į Biržos prekybos sąrašus ir prekyba kuriomis nėra sustabdyta. Pardavėjas, parduodamas akcijų paketą, turi įmokėti litų dydžio įmoką už informacines paslaugas. Akcijų paketų pardavimas gali vykti dviem būdais, iš kurių vieną nurodo Biržos narys savo pavedime Biržai: 6. Pirkėjų ir pateiktų pavedimų skaičius neribojamas. Parduodant akcijų paketą viešo aukciono būdu, varžomasi tik dėl viso akcijų paketo.

Parduodant akcijų paketą automatizuoto aukciono būdu, pardavėjas gali nustatyti minimalų parduodamų akcijų skaičių.

iš pinigų pardavimo galimybių strategijos pasirinkimo prekybos skaičiuoklės nemokamos

Siekdama apsaugoti aukciono prekybos sistema interesus, Birža gali sustabdyti akcijų paketo pardavimo vykdymą bei anuliuoti pavedimus Biržos Prekybos taisyklėse numatyta tvarka. Pavedimo dėl akcijų paketo pardavimo pateikimas Biržai 9. Pardavėjas pateikia Biržai rašytinį pavedimą parduoti akcijų paketą, kuris yra registruojamas Biržos gaunamų raštų registracijos knygoje.

Pardavimo pavedime turi būti nurodyta tokia informacija: 9. Pardavėjo pavedimas Biržai turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki akcijų paketo pardavimo pradžios.

Aukciono prekybos sistema su pavedimu pardavėjas privalo pateikti mokėjimo pavedimo su banko žyma apie įmokėtą aukciono prekybos sistema už informacines paslaugas kopiją, patvirtintą Biržos nario antspaudu bei parašu.

Praktikuoti dvejetainius variantus akcijų paketo pardavimo laikotarpiui ir paketo nepardavus, naujas pardavimo pavedimas gali būti teikiamas tik pakeitus jame esančias esmines pardavimo sąlygas akcijų kainą, kiekį ar minimalų kiekį arba ne anksčiau kaip po 1 aukciono prekybos sistema nuo akcijų paketo aukciono prekybos sistema laikotarpio pabaigos. Pardavėjas ne vėliau kaip Birža, gavusi pardavėjo prašymą atšaukti pavedimą, nedelsdama paskelbia apie tai per Biržos informacinę sistemą ir nutraukia jo vykdymą.

Biržos valdyba, išnagrinėjusi akcijų paketo pardavimo pavedimo atšaukimo priežastis, gali skirti pardavėjui baudą nuo iki litų. Maksimali bauda, kaip taisyklė, skiriama, jei pardavėjas pakartotinai per vienerius metus nenurodydamas pakankamai argumentuotų priežasčių atšaukė akcijų paketo pardavimo pavedimą Atšaukus akcijų paketo pardavimą įmoka už informacines paslaugas negrąžinama.

Automatizuoto akcijų paketo pardavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 1 mėnuo. Birža, gavusi pardavėjo pavedimą, informaciją, esančią pardavimo pavedime, išskyrus 9. Informacija, esanti 9. Automatizuoto akcijų paketo pardavimo laikotarpiu galima keisti parduodamo akcijų paketo kainą ją mažinant, tačiau toks pavedimo sąlygų pakeitimas turi būti pateiktas Biržai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo sprendimo keisti akcijų paketo pardavimo kainą įsigaliojimo pradžios.

Birža, gavusi tokį pavedimą, nedelsdama jį skelbia per Biržos informacinę sistemą ir sustabdo automatizuoto aukciono vykdymą iki jo vykdymo pasirinkimo auto prekybos paslauga sąlygomis pradžios.

Viešo aukciono organizavimas bei vykdymas Vieši aukcionai vyksta Biržos patalpose.

Prekybos įkainis

Vieši aukcionai organizuojami vieną kartą per savaitę prekybos sesijų metu, Biržos valdybos nustatytą savaitės dieną ir valandą.

Vieši aukcionai organizuojami pardavimo pavedime nurodytą dieną, kuri negali būti ankstesnė kaip po 7 darbo dienų nuo pardavimo pavedimo pateikimo Biržai dienos.

maržos opcionų prekyba naujokams gausite greitas schemas 2021

Viešus aukcionus organizuoja ir vykdo Biržos valdybos sprendimu sudaryta viešo aukciono komisija. Jeigu viešas aukcionas nesibaigia iki prekybos sesijos pabaigos, jis sustabdomas ir jo vykdymas perkeliamas kitą darbo dieną. Kitą darbo dieną po informacijos apie akcijų paketo pardavimo pavedimo pateikimą paskelbimo per Biržos informacinę sistemą dienos yra pradedami priiminėti pirkėjų pavedimai priedas Nr.

Pirkimo pavedimai pateikiami užklijuotuose vokuose viešo aukciono komisijos pirmininkui arba kitam Biržos valdybos paskirtam darbuotojui. Kiekvienas pirkimo pavedimas pateikiamas atskirame voke.

Pirkimo pavedimai priimami kiekvieną darbo dieną Biržos darbo valandomis ir ne vėliau kaip iki 14 val. Birža, gavusi pirkimo pavedimą, suteikia jam eilės numerį ir įregistruoja specialiai tam skirtoje registracijos knygoje. Registracijos knygoje būtina nurodyti tokią informaciją: eilės numerį, pirkėjo kodą, pirkėjo pavadinimą ir viešo aukciono datą. Įrašas patvirtinamas aukciono prekybos sistema pavedimą priėmusio asmens parašu.

Už pavedimo saugumą atsako jį priėmęs asmuo. Pirkėjas gali tarpininkauti skirtingiems asmenims, ketinantiems pirkti akcijų paketą, ir pateikti neribotą skaičių pirkimo pavedimų, tačiau pardavėjas nemokamų dvejetainių parinkčių strategijos priiminėti asmenų, ketinančių pirkti akcijų paketą, pavedimų ar suteikti jiems konfidencialia laikoma informaciją apie akcijų paketo pardavimo pavedimą.

Biržos valdyba turi teisę nustatyti vienkartinės įmokos už leidimą lankytis Biržoje be teisės dalyvauti Biržos prekyboje dydį. Toks sprendimas turi būti paskelbtas Biržos Biuletenyje ir per Biržos informacinę sistemą. Vieną darbo dieną prieš viešą aukcioną viešo aukciono komisija nustato vienos parduodamos akcijos kainos didinimo intervalą žingsnį ir jį paskelbia per Biržos aukciono prekybos sistema sistemą.

Kartu yra skelbiamas gautų pirkimo pavedimų skaičius. Viešo aukciono organizavimo dieną likus valandai iki viešo aukciono pradžios viešo aukciono komisija atplėšia gautus vokus su pirkimo pavedimais ir pirkėjams išduoda aukciono prekybos sistema aukciono dalyvių korteles.

Jei pirkėjas, pateikęs pirkimo pavedimą, neatvyksta atsiimti viešo aukciono dalyvio kortelės, jo pavedimas laikomas negaliojančiu. Viešo aukciono komisija turi teisę pripažinti pirkimo pavedimus negaliojančiais, jeigu jie pateikti nesilaikant šių taisyklių nuostatų.

Viešas aukcionas vyksta tiesiogiai dalyvaujant pirkėjams. Viešo aukciono vedėjui paskelbus viešo aukciono pradžią ir pradinę vienos akcijos pardavimo kainą, pirkėjai pradeda varžytines.

bitcoin prekybos patarimai pagrindinės youtube opcionų prekyba pradedantiesiems

Viešame aukcione yra varžomasi dėl viso pardavėjo pavedime nurodyto akcijų kiekio. Viešo aukciono dalyvio kortelės, nukreiptos į viešo aukciono vedėjo pusę, pakėlimas suprantamas kaip akcijų kainos siūlymas nustatytu intervalu. Pirkėjas, norėdamas aplenkti kainos didinimo intervalą žingsnįsako savo siūlomą kainą balsu.

indijos prekybos strategijos akcijų pasirinkimo sandoriai iso

Pirkėjo skelbiamas kainos didinimas turi būti kartotinis kainos didinimo žingsniui. Viešo aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą, fiksuodamas ją gongo dūžiu arba plaktuko smūgiu.

Kai niekas aukciono prekybos sistema pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, viešo aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio pirkėjo dalyvio kortelės numerį ir kainą pakartoja tris kartus, fiksuodamas trimis gongo dūžiais arba plaktuko smūgiais. Nuskambėjus trečiajam gongo dūžiui arba plaktuko smūgiui, skelbiamas viešo aukciono laimėtojas. Viešas aukcionas laikomas neįvykusiu, jei: Viešas aukcionas laikomas įvykusiu, bet neįvykdytu, aukciono prekybos sistema Jeigu viešas aukcionas neįvyko, pardavėjas gali pateikti naują pavedimą parduoti akcijų paketą pagal šių taisyklių nuostatas.

Jeigu viešas aukcionas įvyko bet nebuvo įvykdytas dėl priežasčių, numatytų Paskelbus viešo aukciono laimėtoją, surašomas viešo aukciono protokolas priedas Nr.

Protokolas surašomas 3 egzemplioriais: vienas lieka Biržai, po vieną įteikiama akcijų pirkėjui ir pardavėjui. Pasibaigus viešam aukcionui, Biržos Prekybos ir atsiskaitymų departamentas įveda į Biržos prekybos sistemą viešo aukciono rezultatus. Jeigu Biržos prekybos sesija jau yra pasibaigusi, tai viešo aukciono sandoris yra įvedamas kitą prekybos sesijos dieną.

Jump to navigation Jump to search Vyno aukcionai yra pasaulinės vynų prekybos sistemos dalis. Tai vyno mėgėjų rojus, čia galima rasti rečiausių ir brangiausių pasaulio vynų, išlaikytų pagal visus reikalavimus - tai įrodo etikečių būklė, vyno spalva bei jo kiekis butelyje.

Viešo aukciono komisijos nariai, Biržos Prekybos ir atsiskaitymų departamento darbuotojai bei viešo aukciono dalyviai — pirkėjai bei pardavėjai privalo laikytis informacijos konfidencialumo principo, t. Automatizuoto aukciono organizavimas bei aukciono prekybos sistema Automatizuotas aukcionas vyksta prekybos sesijos nepertraukiamos prekybos metu. Gavęs pardavėjo pavedimą, ne vėliau kaip iki nurodytos akcijų paketo pardavimo pradžios dienos jį į Biržos elektroninę pavedimų knygą įveda Biržos Prekybos ir atsiskaitymų departamentas.

Pavedimo galiojimo laikas prilyginamas jame nurodytai automatizuoto aukciono pabaigos datai. Akcijų paketų pardavimas pradedamas pardavėjo pavedime nurodytą dieną ir vykdomas kiekvieną prekybos akcijomis centrinėje rinkoje dieną iki aukciono prekybos sistema nurodytos dienos arba jo įvykdymo. Pavedimas parduoti akcijų paketą jo neįvykdyta dalimi galioja iki automatizuoto aukciono pabaigos, aukciono prekybos sistema atšaukimo arba naujo pavedimo parduoti šį akcijų paketą įvedimo aukciono prekybos sistema Biržos elektroninę pavedimų knygą.

prekybos strategija excel akcijų pasirinkimo sandorių rinka

Koreguoti arba anuliuoti įvykdytus ar įvykdytų dalimi pavedimų įvykdytą dalį negalima. Pirkėjų pavedimuose gali būti nurodytas bet kuris akcijų skaičius, ne didesnis už parduodamą. Kaina pirkėjų pavedimuose negali būti žemesnė už pardavėjo nurodytą. Pirkėjai pavedimus gali pateikti iš aukciono prekybos sistema ar Biržoje esančių automatizuotų darbo vietų, sujungtų su Biržos prekybos sistema. Pavedimai gali būti anuliuojami arba koreguojami iki jų įvykdymo. Pavedimų galiojimo laikas automatiškai prilyginamas automatizuoto aukciono pabaigos datai.

Juose turi būti nurodyta tokia informacija: Pirkėjai nedelsiant gali susipažinti su informacija apie visus Biržos elektroninėje pavedimų knygoje gautus pavedimus.

Vyno aukcionas

Pateikiant pavedimą pirkti akcijas, automatiškai registruojamas jo pateikimo laikas. Po pavedimo koregavimo jo pateikimo laiku laikomas koregavimo laikas.

Pavedimai pirkti akcijas galioja iki akcijų paketo pardavimo termino pabaigos, jeigu jie nebuvo anuliuoti arba įvykdyti anksčiau. Gavus pavedimą pirkti akcijas, pradedamas skaičiuoti laikas. Jeigu per Biržos valdybos nustatytą laiko intervalą negaunamas kitas pavedimas aukštesne kaina, sudaromi sandoriai ir aukciono prekybos sistema akcijų skaičius sumažinamas parduotu kiekiu.

Automatizuotas aukcionas tęsiamas likusiam neparduotų akcijų kiekiui. Sudarant sandorius laikomasi kainos ir laiko prioriteto.

BMW E91 IŠ AUKCIONO / KĄ JAME RADOM? - VLOGAS

Tai reiškia, kad kai vienos prekybos sesijos metu gaunami keli pavedimai pirkti akcijas skirtingomis kainomis, pirmiausia vykdomas pavedimas pirkti aukščiausia kaina, po to likęs pavedimas aukščiausia kaina ir t.